Change cookie preferencesOne of the world's leading companies
in process and conveyor belting...

Back to Splash Page

Potraviny - Štandardy

Keďže potravinárske pásy sú počas prevádzky v neustálom kontakte s potravinami, musia byť bezpečné a je nevyhnutné prísne kontrolovať prenikanie chemických látok do potravín. Na zabezpečenie ochrany zdravia spotrebiteľa a na zabránenie kontaminácie potravín je k dispozícii kompletný sortiment pásov v súlade s normami:

 

  • najnovšie nariadenie EÚ EC 1935/2004, EU 10/2011 a dodatkov
  • normy pre povrchy FDA prichádzajúce do kontaktu s potravinami

 

Spoločnosť Ammeraal Beltech, ako líder a globálny producent dopravných pásov, pristupuje k trhu s vyššie uvedenými úrovňami tried potravín: EC + FDA. Množstvo produktov taktiež spĺňa normy pre triedy potravín USDA a NSF.

 

Spoločnosť Ammeraal Beltech sa okrem iného stala členom EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group), čo je konzorcium výrobcov zariadení, potravinových priemyselných odvetví , výskumných inštitútov a zdravotníckych úradov s cieľom presadzovať hygienu v procese spracovania a balenia potravinových produktov. Spoločnosť Ammeraal Beltech uznáva dôležitosť bezpečnosti potravín a podporuje trh prostredníctvom poradenských služieb, ktoré pomáhajú riadiť riziká kontaminácie potravín.

 

Podrobnejšie informácie žiadajte od miestnej pobočky spoločnosti Ammeraal Beltech.

 

 

 

 
Súbory na prevzatie

Amseal edge protection

Flyer PDF - English

AntiMicrobial protection

Flyer PDF - English

Range of Blue Belts

Flyer PDF - English

KleenEdge belt construction

Flyer PDF - English

Hygienic footless flights

Flyer PDF - English

 
Viac o bezpečnosti potravín
Koncept SAFE & CLEAN
Poznatky o čistení pásov


LATEST NEWS

** Jedna z vedúcich svetových spoločností vo výrobe procesných a dopravných pásov **