Change cookie preferencesOne of the world's leading companies
in process and conveyor belting...

Back to Splash Page

O Nás

Sme poprednou, významnou, medzinárodnou spoločnosťou  pôsobiacou v oblasti komponentov pre logistiku, manipuláciu a transport. Sme stále sa dynamicky rozvíjajúcou spoločnosťou, ktorá má za sebou neprehliadnuteľné úspechy po celom svete. Môžete od nás očakávať prvotriedne, technicky vyzreté štandardizované produkty, služby a riešenia.

 

Aby sme vyhoveli požiadavkám našich zákazníkov a trhu, kladieme veľký dôraz na flexibilnú výrobu, služby a servis. Naše servisné centrá zaisťujú rýchly servis a prevádzkovú výrobu, vďaka ktorej môžu optimálne reagovať na požiadavky zákazníkov vo vlastnom regióne. Našim cieľom je poskytovať kompletné poradenstvo, ktorým sa snažíme vyhovieť špecifickým požiadavkám zákazníkov.
V úzkej spolupráci s našimi odberateľmi navrhujeme a vypracovávame technické riešenia problémov. Nami poskytované riešenia sú naplno v súlade s najmodernejšími technológiami.Budúcnosť spoločnosti Ammeraal Beltech je zaistená permanentným vývojom.


Oblasť logistiky a manipulácie podlieha neustálym zmenám. Nestojíme na mieste a neustále hľadáme nové riešenia. Prichádzame na trh so stále výkonnejšími komponentmi. Ukážky širokej ponuky našich produktov, príklady nových riešení a vývoja prezentujeme každoročne na prestížnych výstavách a veľtrhoch na celom svete. Vynakladáme značné úsilie na riadenie a zaisťovanie kvality našich výrobkov, ktoré spĺňajú tvrdé požiadavky príslušných európskych noriem a predpisov. Hlavným cieľom spoločnosti je spokojný zákazník a jeho spolupráca s nami. Preto sme sami na seba nároční nielen v priebehu výroby, ale i v oblasti služieb poskytovaných našim zákazníkom.

 

Náš tým je vysoko orientovaný na požiadavky zákazníka. Všetky naše aktivity sú podriadené spoločnému výsledku a cieľu. Snažíme sa prehlbovať vedomosti našich zamestnancov a zvyšovať ich kvalifikáciu. Naši zamestnanci sa podieľajú na formovaní spoločnosti, na spôsobe, ktorým podniká a svojimi názormi formuje firemné prostredie a postupy.

 

V roku 2017 bol celkový obrat spoločnosti Ammeraal Beltech 385 miliónov EUR. V našej spoločnosti pracuje 2500 zamestnancov. 


LATEST NEWS

** Jedna z vedúcich svetových spoločností vo výrobe procesných a dopravných pásov **